SFS-CUPL

About

Leadership

Dean

Zhang Qing

 

Vice Deans 

Tian Li’nan

Zhang Falian

Zhang Lei

 

Chair of the School Council

 Li Guoqiang

 

Vice Chair of the School Council 

 Zhang Yanping